מי אנחנו?

מרכז "אהטה" (אחותי באמהרית), משמש מרחב תעסוקתי
ותרבותי לעשרות נשים יוצאות אתיופיה בקרית גת.
המרכז משמש מרחב תעסוקתי ותרבותי עבור נשים
יוצאות אתיופיה ומיועד לתת נראות ציבורית לתרבות
האתיופית ולהעניק הזדמנות כלכלית לנשים הפועלות
במקום. תנועת אחותי מפעילה את הפרויקט במטרה לסייע
לנשים יוצאות אתיופיה להפוך לעצמאיות מבחינה כלכלית
ולחשוף את מורשתן התרבותית בתחומי עשייה מגוונים:
רקמה, כיור וקליעה.
מרכז אהטה בקריית גת משמש גם כמרכז מבקרות
ומבקרים למשלחות וקבוצות הנחשפים במרכז לתרבות
ולאמנות האתיופית, לסיפורי העלייה של הנשים
המשתתפות, לטקס הבונה ועוד.
במקום מרכז מבקרות ומבקרים המאפשר הכרות עם
תהליכי העבודה המסורתיים של הנשים , עם המנהגים,
המאכלים הייחודיים והאמנות המרהיבה.


קראו עלינו בעיתונות .


כתבה ב'     כתבה א'

נשות המרכז מספרות:


צהיינש (שושנה) לג'לם טמאט

“אני אלמנה ואם לעשרה ילדים, מהם
שמונה נשואים ושניים לא. ביניהם
רופא , גננת , מורה, ועובדת
סוציאלית.”... (להמשך קריאה)

לקיה ירדני

“אני יוזמת, מייסדת, מפעילה, ומנהלת
את מרכז רקמה בקריית גת. החזון שלי
הוא להפוך את המרכז לעסק
כלכלי מצליח”... (להמשך קריאה)

אדנה אברה סנבטו

“אני אדנה אברה סנבטו,בת 64
נשואה, אם לשבעה ילדים, נולדתי
באזור גוֹנדר, גנדווה גבראל. מגיל
צעיר למדתי”... (להמשך קריאה)

על תנועת אחותי

תנועת אחותי למען נשים בישראל פועלת למען נשים מודרות,
מהפריפריה הגיאוגרפית-פוליטית-כלכלית-תרבותית בישראל,
בכללן נשים מזרחיות, יוצאות אתיופיה, ערביות, בדואיות ומהגרות
עבודה. התנועה, אשר הוקמה על ידי פעילות פמיניסטיות
מזרחיות, שמה לה למטרה להעצים כלכלית ותרבותית נשים
מוחלשות, ליצור איתן ועבורן נראות משמעותית לחייהן, פועלן,
יצירתן ותרבותן, לעודד שותפות כלכלית ביניהן, להעצים את
הסולידריות של הציבור עם נשים ממעמד כלכלי-חברתי מוחלש
ולהרחיב את השיח הציבורי והעשייה למען שינוי חברתי-כלכלי
מתוך תפיסה פמיניסטית.

תנועת אחותי פיתחה מודל רב-תחומי ייחודי הכולל פרויקטים
ויוזמות שמטרתם לחלץ נשים מאוכלוסיות מודרות משקיפותן
התרבותית, הכלכלית והאתנית, כמו גם להגיב אקטיבית וציבורית
על מדיניות ומקרים של אפליה, השתקה והדרה של נשים אלו
מהמרחב ומהשיח הציבורי.
למעבר לאתר אחותי

מעבר לאתר אחותי